Technology Recruitment Services

PHP DEVELOPER

Naszym klientem jest brytyjski software house zajmujący się realizacją dużych projektów webowych dla swoich klientów. W imieniu naszego Klienta prowadzimy proces rekrutacyjny na stanowisko:

PHP Developer
Miejsce pracy: Warszawa

Oczekiwania wobec Kandydatów:

 • min. 4 lata komercyjnego doświadczenia zawodowego w realizacji projektów związanych z tworzeniem stron i portali webowych
 • bardzo dobra znajomość HTML, CSS i JavaScript, MySQL / jQuery
 • doświadczenie w pracy ze starszym kodem aż do PHP 5.2
 • znajomość frameworka Symfony 2 i 3
 • doświadczenie w budowaniu restful APIs
 • doświadczenie w implementowaniu interfejsów API stron trzecich
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca codzienną pracę w języku angielskim – warunek konieczny
 • otwartość na pracę w multikulturowych zespołach

Nasz klient oferuje:

 • konkurencyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji oraz program rocznych premii
 • pracę w nietuzinkowej atmosferze, w niewielkich zespołach projektowych, w organizacji zapraszającej swoich pracowników do budowania jej niepowtarzalnej kultury
 • atrakcyjny budżet szkoleniowy
 • prywatną opiekę medyczną oraz kartę sportową
 • elastyczne godziny pracy
 • wyjazdy integracyjne do Londynu a także wyjazdy na międzynarodowe konferencje

Zapraszamy do przesyłania aplikacji opatrzonych klauzulą zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. Aplikacje mogą przesyłać Państwo poprzez zamieszczony poniżej formularz:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: firmę Amberstone Associates Sp. z o.o. (funkcjonującą również pod markami: Simplicity Recruitment, BlueAmber oraz FurryOwl) z siedzibą w Waszawie, 00-203, przy ul. Bonifraterskiej 17, numer KRS: 0000419720. Wyrażam zgodę by moje dane osobowe przechowywane były w systemie bazodanowym należącym do Amberstone Associates Sp. z o.o., będącego administartorem danych, i wykorzystywane jedynie w celu informowania mnie o pojawiających się ofertach zawodowych oraz możliwości wzięcia udziału w prowadzonych przez administartora danych rekrutacjach. Oświadczam, iż zgody udzielam dobrowolnie i wiem, iż przysługuje mi prawo do żądania sprostowania (poprawiania) bądź usunięcia moich danych osobowych oraz prawo do cofnięcia wyrażonej przeze mnie zgody w dowolnym momencie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: dataprotection@amberstone.pl.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.